Миссиямыз
Назарбаев Университетінің Жоғары білім беру мектебі (ЖББМ) ғылыми зерттеулер, сапалы оқыту және сендірерлік аргументтер арқылы барлық білім беру деңгейлерінде білім беру ойын, саясатын және тәжірибесін өзгертетін халықаралық дәрежедегі беделді жоғары білім мектебі болуға ұмтылады. ЖББМ адамдарға өзара түсіністік және жаһандық өзара байланыс ахуалында кедейлік пен шығу тегінен азат болған өз әлеуетін максималды пайдалануға мүмкіндік беретін білім алу көзқарасын қолдай отырып, өз зерттеулері, оқыту және ғылыми білім арқасында баршаға арналған білім беруді жетілдіру үшін жұмыс істеуге міндеттеледі.

Назарбаев Университетінің ЖББМ міндеттеледі:
• білім беру зерттеулеріне, оқытушылық қызметке және ғылыми білім беруге ең жоғары халықаралық деңгейде қатысуға,
• бұндай зерттеулерде, оқытуда және ғылыми білім беруде олардың анағұрлым кең заманауи жағдайларда дамыта отырып, делдал болуға,
•білім беру зерттеулері, оқыту және ғылыми білім беру саласындағы әлеуетін нығайтуға.

Аталған мақсаттарға қол жеткізу үшін жұмыс істеп, ЖББМ ұмтылады:
• ынтымақтастықтың ұжымдық рухын қалыптастыруға және қолдауға,
• Назарбаев Университеттерінің басқа Мектептерімен әртүрлі пәнаралық жағдайларда жұмыс жасауға,
• бастапқы және үздіксіз педагогикалық білімді жетілдіру бойынша стратегиялық бастамаларды іске асыруға.


Серіктестеріміз
Жоғары білім беру мектебінің (ЖББМ) Кембридж университеті және Пенсильвания университеті сияқты халықаралық серіктестері бар.
  • The Faculty of Education at Cambridge a world leader in educational research and practice. Among the broad areas of research that are of concern in the Faculty are: Education, Equality and Development; Pedagogy, Language and Culture in Education; Science, Technology and Mathematics Education; Leadership for Learning; and Psychology and Education. The Faculty of Education is also the home of the Centre for Commonwealth Education, the Centre for Children’s Literature, the Centre for Education and International Development, and the Centre for Neuroscience in Education, as well as for the Cambridge Primary Review National Primary Network and the Leadership for Learning Network.


  • The Graduate School of Education at the University of Pennsylvania is one of the world’s leading schools of education. Its major mission is research in the field of education and educational policy. It is renowned for the high level research regarding literacy education, teacher education and language policies in education. Over last fifteen years, the Graduate School of Education at the University of Pennsylvania has developed an international reputation in the spheres of quantitative research of educational policies, the evaluation of the quality of education, higher education, and psychology and the development of human capital.

NUGSE тарихы
2023
April - November 2023 - Academic Leadership Institute
2018
June 2018 – Fourth NU graduation ceremony with 47 Master’s and 3 PhD graduates
2017

May 2017Third NUGSE graduation ceremony with 68 NUGSE Master’s and 9 PhD graduates

Fall 2017 – NUGSE PhD program became 4-year program instead of 3-year program

2016
May 2016 – Second NU graduation ceremony with 64 NUGSE Master’s graduates
2015

May 2015 – First NU graduation ceremony with 45 NUGSE Master’s graduates

Fall semester 2015 – For the first time within the PhD program, NUGSE PhD students spend 1 semester at partner-universities (University of Cambridge and University of Pennsylvania)

2013
07 June 2013 – Establishment of the First Admissions Committee at NUGSE
12 August 2013 – First day of studies for the first cohort of 25 Master of Science in Education two-year low-residency program students
19 August 2013 – First day of studies for the first cohort of 50 Master of Science in Education one-year intensive program students
02 September 2013 – First day of studies for the first cohort of 12 Ph.D. program students
October 2013 – First Quality Assurance session conducted by NUGSE strategic partners – University of Cambridge and University of Pennsylvania

2012

05 September 2012 – Nazarbayev University Graduate School of Education was officially opened by the President of RK – Nursultan Nazarbayev

2012 Founding declaration of the Graduate School of Education signed between Nazarbayev University (Shigeo Katsu), University of Cambridge (Colleen McLaughlin) and University of Pennsylvania (Robert Zemsky)