Білім беруді басқару саласының ғылым магистрі
Білім берудегі көшбасшылық – бұл Қазақстанның ғана емес, сонымен
қатар оның шекарасынан тыс жерлерде де білім беру ландшафтына
әсер ете алатын көреген көшбасшыларды, өзгерістер
катализаторларын және ықпалды саясаткерлерді дайындайтын
бағдарлама.
Бағдарлама туралы
Білім берудегі көшбасшылық – білім беру саласының қызметкерлерін
жұмыс орындарында, кәсіби қоғамдастықта және жалпы қоғамда
өзгерістерді іске асыру үшін қажетті біліммен, мүмкіндіктермен және
дағдылармен қамтамасыз етуге арналған бағдарлама. Бағдарлама
студенттері үш бағыт бойынша мамандана алады: жоғары білім беру,
инклюзивті білім беру және орта білім беру. Бағдарлама аясында
студенттер ұлттық және халықаралық білім беру міндеттері туралы
тереңдетілген түсінік алады, оқыту саласымен байланысты
пікірталастарды жүргізеді, көшбасшылық және өзгерістерді басқару
стратегияларымен, сондай-ақ Қазақстанда да, халықаралық деңгейде
де маңызы бар білім беру мәселелерін зерттеу тәсілдерімен
танысады. Бағдарламаны сәтті аяқтау нәтижесінде әрбір студент өзінің
магистрлік диссертациясының зерттеуін әзірлейді, жүргізеді және
ұсынады.
Оқу түрі
Білім берудегі көшбасшылық – 2-3 аптаға созылатын және
студенттердің қатысуын талап ететін кампустағы интенсивті
сессиялардан тұратын екі жылдық модульдік бағдарлама. Әдетте
студенттер семестріне екі рет интенсивті сессияларға қатысуы керек.
Бағдарламаны сәтті аяқтағаннан кейін студенттер
 • білім берудің негізгі тенденцияларын, теорияларын, мәселелерін және ұлттық, аймақтық және халықаралық контексте білім реформасындағы пікірталастарды түсіне алады;
 • білім беруді реформалау саясатына, оның контекстіне және институционалдық, ұлттық және халықаралық деңгейлердегі салдарына талдау жасай алады;
 • бағдарламада алған теориялық және практикалық білім мен дағдыларды тікелей жұмыс орындарында қолдана алады;
 • өз қызығушылығы мен тәжірибесіне сүйене отырып, маңыздылығы жоғары ғылыми жоба әзірлеп, жүзеге асыра алады;
 • жұмыс орындарындағы өзгерістерді басқара алады және басқару стратегияларын әзірлей алады;
 • көптілді және көп мәдениетті контексте бірлесіп және өнімді жұмыс істей алады;
 • ұлттық және халықаралық контекстерде білім беру реформасы бойынша кәсіби және академиялық пікірталастарға қатыса алады.
Бұл бағдарлама келесі тұлғалар үшін өзекті
университеттерде, колледждерде, мектептерде, қоғамдық сектор ұйымдарында, жергілікті білім басқармаларында, үкіметтік емес ұйымдарда, халықаралық даму ұйымдарында және басқа да оқу орындарында еңбектенетін қызметкерлер. Бағдарламаны сәтті аяқтағаннан кейін мектеп түлектері әртүрлі ұйымдарға қосылып қана қоймай, өздерінің білім беру бастамалары мен жобаларын жасайды.
Оқу жоспары
Білім берудегі көшбасшылық бағдарламасының оқу жоспары
студенттерді білім берудегі көшбасшылық саласында табысқа жету
үшін қажетті білім және дағдылармен қамтамасыз етуге арналған
кешенді оқу жоспарын ұсынады. «Қазақстандағы және одан тыс
елдердегі білім беру реформасын контекстуализациялау», «Білім
берудегі көшбасшылық» және «Зерттеу әдістері» сияқты негізгі курстар
білім беру жүйелерінің күрделі көрінісін, тиімді көшбасшылық
стратегияларын және қатаң зерттеу әдіснамасын түсінуге берік негіз
береді. Бағдарлама білім беру теориясы мен зерттеудің маңызды
аспектілеріне терең үңілуді қамтамасыз ететін “Білім негіздері” және
“Зерттеу семинары” сияқты міндетті курстармен әр мамандықтың
сипатын одан әрі кеңейтеді. Сонымен қатар, «Оқу психологиясы»,
«Инклюзивті қоғам үшін инклюзивті мектептерді дамыту», «Жоғары
білім беру саясатын талдау және дамыту» және «Мұғалімнің дамуы
мен жеке тұлғасын анықтау» сияқты пәндерді қамтитын элективті
курстардың алуан түрі студенттерге өз мамандықтарының табиғатын
ашуға мүмкіндік береді.Сонымен қатар, екі жыл бойы студенттерге
академиялық ағылшын тілінің оқытушылары қолдау көрсетеді.
2
20
жылдық оқу (толық қаржыландыру)
профессор
“Білім берудегі көшбасшылық” бағдарламасы сандармен

25
3
түрлі мамандық
әр мамандық бойынша пән


Бағдарлама артықшылықтары
Мүмкіндік
жұмыс пен оқуды қатар алып жүру мүмкіндігі
Мүмкіндік
оқу кезінде ғылыми жетекшінің көмекшісі ретінде жұмыс істеу мүмкіндігі
Мүмкіндік
мектеп есебінен ұлттық және халықаралық ғылыми конференцияларға қатысу мүмкіндігі

MSc in Educational Leadership
Білім берудегі көшбасшылық: орта білім беру
Бұл бағдарлама лауазымды тұлғаларға, мұғалімдерге, оқу бағдарламалырын бағалаушыларға, мектептерде немесе тиісті мекемелерде жұмыс істейтін тұлғаларға арналған. “Білім берудегі көшбасшылық“ бағдарламасының басқа бағыттары сияқты “Орта білім беру” мамандығы да студенттерің сандық және сапалық зерттеулер жүргізу дағдыларын және көшбасшылық қабілеттерін дамытады. Бұл оларға өз мекемелерінде және барлық білім беру жүйесінде нақты деректер негізінде шешім қабылдау барысында өз үлестерін қосуға мүмкіндік береді. Аталмыш мамандықтың түлектері докторантурада білімдерін жалғастыра алады немесе мектептерде, білім министрліктерінде және басқа мемлекеттік мекемелерде, даму агенттіктерінде, ҮЕҰ-да, зерттеу орталықтарында және университеттерде жұмыс істеуге дайын болады.
Dr. Durrani's Vision for Transformative School Education Program
Лидерство в образовании: Инклюзивное образование
Специализация инклюзивного образования направлена на обеспечение равных возможностей качественного образования для всех учащихся всех возрастов. Эта специализация актуальна для специалистов, работающих над обеспечением равенства в образовании для всех учащихся на всех уровнях образования, включая дошкольное, начальное, среднее, высшее и непрерывное обучение на протяжении всей взрослой жизни. Данное направление позволит выпускникам подавать заявки на докторантуру и развивать свою карьеру в различных образовательных организациях, государственных учреждениях, агентствах развития, неправительственных организациях, аналитических центрах, социальном бизнесе и т. д.
Nazarbayev University's Graduate School of Education Programs—Where Every Individual Matters!
Лидерство в образовании: Высшее образование
Данная специализация актуальна для специалистов, работающих в сфере высшего образования. Эта специализация предоставляет лицам, принимающие решения, администраторам, исследователям и преподавателям, работающим в университетах, колледжах и связанных с ними учреждениях, знания и навыки, необходимые для руководства изменениями в своих учреждениях, профессиях и обществе в целом. Выпускники данной специализации смогут продолжить обучение по программам высшего образования, развивать свою карьеру в секторе высшего образования и связанных с ним организациях, а также подать заявку на программы докторантуры, чтобы продолжить карьеру в академической деятельности.
About NUGSE programs
Why NUGSE?
 • State grants and scholarship for international students for education
 • Conferences, workshops, and other academic and extracurricular activities
 • Monthly stipend and opportunities for
  research assistantships for PhD students
 • International residency for PhD students to work on PhD thesis
 • Internationally recognized and research-active faculty who deliver quality education in English
 • Great school facilities, library and sport center
 • Opportunity to be an author, peer-reviewer and editor of “NUGSE Research in Education” – a student-led peer-reviewed journal
 • More than 190 student clubs and societies at NU to develop creativity skills, personal and professional qualities
Do you have any questions?
Leave your contacts and our managers will contact you soon.
General e-mail: gse@nu.edu.kz
53 Kabanbay Batyr Ave, Astana, Republic of Kazakhstan,
010000, Nazarbayev University

“Білім берудегі көшбасшылық” бағдарламасы сандармен

 • 2

  жылдық оқу (толық қаржыландыру)

 • 3

  түрлі мамандық

 • 25

  әр мамандық бойынша пән

 • 20

  профессор

Білім берудегі көшбасшылық: орта білім беру
Бұл бағдарлама лауазымды тұлғаларға, мұғалімдерге, оқу бағдарламалырын бағалаушыларға, мектептерде немесе тиісті мекемелерде жұмыс істейтін тұлғаларға арналған. “Білім берудегі
көшбасшылық“ бағдарламасының басқа бағыттары сияқты “Орта білім беру” мамандығы да студенттерің сандық және сапалық зерттеулер жүргізу дағдыларын және көшбасшылық қабілеттерін дамытады. Бұл оларға өз мекемелерінде және барлық білім беру жүйесінде нақты
деректер негізінде шешім қабылдау барысында өз үлестерін қосуға мүмкіндік береді. Аталмыш мамандықтың түлектері докторантурада білімдерін жалғастыра алады немесе мектептерде, білім министрліктерінде және басқа мемлекеттік мекемелерде, даму агенттіктерінде, ҮЕҰ-да, зерттеу орталықтарында және университеттерде жұмыс істеуге дайын болады.
Білім берудегі көшбасшылық: инклюзивті білім беру
Инклюзивті білім беру бағыты мектепке дейінгі, бастауыш, орта, жоғары және өмір бойы үздіксіз оқу сияқты барлық білім беру деңгейлерінде студенттердің саналуандығын қамтамасыз етуге еңбек ететін тұлғаларға арналған мамандық. Бұл мамандық инклюзивті білім беру саласына саналы, стратегиялық түрде ойлайтын, өзгерістерге дайын және олармен жұмыс жасай алатын көшбасшыларды дайындайды. «Инклюзивті білім беру» бағытының түлектері бағдарламаны сәтті аяқтағаннан кейін докторантурада білімдерін жалғастыра алады немесе білім министрліктерінде және басқада мемлекеттік мекемелерде, даму жөніндегі агенттіктерде, ҮЕҰ-да, зерттеу орталықтарында және университеттерде жұмыс істеуге дайын болады.
Білім берудегі көшбасшылық: жоғары білім беру
Бұл мамандық жоғары оқу орындарында жұмыс істейтін қызметкерлер үшін өзекті болып табылады. Бұл мамандық жоғары лауазымды тұлғаларға, зерттеушілерге және оқытушыларға өз мекемелерінде, мамандықтарында және жалпы қоғамда өзгерістерді іске асыруға қажет болатын білім, қабілеттер мен дағдылар береді. «Жоғары білім беру» бағыты бойынша білім алған түлектердің мансаптық перспективалардың кең тандауы бар - түлектер докторантурада әрі қарай білім ала алады, сондай-ақ, мемлекеттік мекемелерде, даму жөніндегі агенттіктерде, ҮЕҰ-да, зерттеу орталықтарында және университеттерде жұмыс істей алады.
Бағдарлама артықшылықтары:
 • Жұмыс мен оқуды қатар алып жүру мүмкіндігі
 • Оқу кезінде ғылыми жетекшінің көмекшісі ретінде жұмыс істеу мүмкіндігі
 • Мектеп есебінен ұлттық және халықаралық ғылыми конференцияларға қатысу мүмкіндігі
Why NUGSE?
 • State grants and scholarship for international students for education
 • Conferences, workshops, and other academic and extracurricular activities
 • Monthly stipend and opportunities for
  research assistantships for PhD students
 • International residency for PhD students to work on PhD thesis
 • Internationally recognized and research-active faculty who deliver quality education in English
 • Great school facilities, library and sport center
 • Opportunity to be an author, peer-reviewer and editor of “NUGSE Research in Education” – a student-led peer-reviewed journal
 • More than 190 student clubs and societies at NU to develop creativity skills, personal and professional qualities
Do you have any questions?
Leave your contacts and our managers will contact you soon.
General e-mail: gse@nu.edu.kz
53 Kabanbay Batyr Ave, Astana, Republic of Kazakhstan,
010000, Nazarbayev University