Nazarbayev University
Graduate School of Education

Graduate School of Education

Закир Джумакулов

Профиль

Закир Джумакулов
Позиция:
Ғылыми бағдарламалар бойынша директор
Жұмыс телефоны:
+ 7(7172) 706291 (тікелей)
Specializations:
Any
артқа

Білімі

Мемлекеттік саясат магистрі

Шет тілдер бакалавры

 

Закир Джумакулов NUGSE да ғылыми бағдарламалар бойынша директор. 2018 жылы Закир "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры шеңберінде компаниялар үшін Институционалдық зерттеулермен айналысты. 2012 жылдан бастап 2018 жылға дейін Закир NUGSE-де кіші ғылыми қызметкер ретінде білім беру саясаты саласында зерттеулер жүргізді. 2013-2017 жылдары Жоғары оқу орындарының көшбасшыларының жыл сайынғы Еуразиялық форумының үйлестірушісі болды. Закир "Болашақ"стипендиялық бағдарламасы бойынша АҚШ, Мичиган мемлекеттік университетінде мемлекеттік саясат саласында магистр дәрежесін алды.

 

Марапаттар

 • “Scopus Award Kazakhstan 2019” - халықаралық ғылыми журналдардағы мақалалар саны мен олардың дәйексөздерімен өлшенетін ұлттық ғылымының дамуына қосқан үлесі үшін Elsevier тарапынан берілген.
 • “Ғылым жетекшісі” - Thomson Reuters және Ұлттық ғылыми-техникалық ақпарат орталығы тарапынан, 2011-2015 жылдарда арналған жоғары импакт-факторлы ғылыми журналдарды жариялағаны үшін тәуелсіз сыйлығы.

Зерттеу саласы

 • Ұйымдастыру мәдениеті және көшбасшылық
 • Жоғары оқу орындарын интернационалдандыру
 • Білім беру саласындағы "кірме" саясаты
 • Адами әлеуетті дамыту
 • Жоғары білімді қаржыландыру

Зерттеу тақырыптары

 • Халықаралық стипендиялық бағдарламалардың адами капиталды дамытуға қосқан үлесі
 • Қазақстан мен Орталық Азиядағы студенттік ұтқырлық
 • Болон процесінің принциптерін іске асыру сын-қатерлері
 • Білім беруді интернационалдандыру ұлттық стратегиялары
 • Зерттеудің интернационализациясы
 • Студенттік білім беру несиелері

Ғылыми-зерттеу жобаларына қатысу

 • Қазақстандағы жоғары оқу орындарынын интернационалдандырудың үздік тәжірибелерінің үлгілерін дамыту: 2014-2016 жж.
 • Студенттердің шетелде оқуын қаржыландыру факторлары: шетелде оқу ұлттық стипендиялық бағдарламаларын бағалау: 2013.
 • Интернационализация әлеуметтік-экономикалық жаһандану жағдайында Қазақстан Республикасының Білім және ғылым жүйесін дамытудың стратегиялық факторы ретінде: 2011-2013.
 • Студенттік білім беру гранттары Қазақстандағы жоғары білімге қол жеткізу теңдігін арттыру құралы ретінде

Жарияланымдар

Jumakulov Z., Ashibekov. A, Sparks J., Sagintayeva A. (2018) Internationalizing Research in Kazakhstan Higher Education: A Case Study of Kazakhstan’s State Program of Industrial Innovative Development 2015 to 2019. Journal of Studies in International Education. First Published July 26, 2018, https://doi.org/10.1177/1028315318786445, SAGE Publishing.

Perna, L., Orosz, K., Jumakulov, Z. (2017) The contributions of the Bolashak Program to human capital development in Kazakhstan. Chapter in book Higher Education Reform & Development: The case of Kazakhstan. Cambridge University Press.

Parmenter L., Sparks J., Li A., Kerimkulova S., Ashirbekov A., Jumakulov Z. (2017) Internationalizing the Curriculum in Kazakhstan: Creatively responding to change. Сhapter in book The Globalization of Internationalization, Internationalization of Higher Education book series, Routledge

Jumakulov Z., Ashirbekov A., (2016), Higher Education Internationalization: Insights from Kazakhstan. Hungarian Educational Research Journal 6 (1), P. 35-55

https://www.researchgate.net/profile/Adil_Ashirbekov/publication/304988399_Higher_Education_Internationalization_Insights_from_Kazakhstan/links/577e0f3a08aeaee3b27f55c8.pdf

Sparks J., Ashirbekov A., Li A., Parmenter L., Jumakulov Z., Sagintayeva A. (2015) Becoming Bologna capable: Strategic cooperation and capacity building in International Offices in Kazakhstani HEIs. Chapter in book The European Higher Education Area: Between Critical Reflections and Future Policies. Springer International Publishing, P. 109-126.  http://www.springer.com/us/book/9783319187679

Аширбеков А.К., Джумакулов З.Д. (2015) Реализация принципов Болонского процесса в Республике Казахстан. Доклады НАН РК. – 2015. - № 1. – C. 110-115. http://nblib.library.kz/elib/library.kz/jurnal/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_01_2015/Ashirbekov0115.pdf

Perna L., Orosz K., Jumakulov Z. (2015) Understanding the human capital benefits of a government-funded international scholarship program: An exploration of Kazakhstan's Bolashak program, International Journal of Educational Development, №40. – P. 85-97. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738059314001503

Sagintayeva, A. &  Jumakulov, Z. (2015) Human capital formation through study abroad programs: Five lessons from Kazakhstan’s Bolashak program International Higher Education,  № 79, 21-23 http://ejournals.bc.edu/ojs/index.php/ihe/article/viewFile/5852/5216

Perna, L., Orosz, K., Goupal, B., Jumakulov, Z., Ashirbekov, A., Kishkentayeva, M. (2014) Promoting Human Capital Development: A Typology of international Scholarship Programs in Higher Education, Educational Researcher, № 43(2), 63-73. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10734-014-9767-4

Perna, L., Orosz, K., Jumakulov, Z., Ashirbekov, A., Kishkentayeva, M. (2015) Understanding the Programmatic and Contextual Forces that Influence Participation in a Government-Sponsored Student-Mobility Program, Higher Education, № 69(2), 173-188 http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10734-014-9767-4

Даирова К.Н., Джумакулов З.Н., Аширбеков А.К. (2013) Government Support for Student Mobility: Case of Kazakhstan’s international Scholarship Program, Conference proceedings of Eurasian Higher Education Leaders Forum Conference Proceedings, P. 92-101. http://ehelf.nu.edu.kz/portal/page/portal/ver-1/ehelf/archive/Conference_2013/Kazakhstan_Eurasian%20Higher%20Ed.%20Forum%20Conference%20Proceedings_Sept.%202013_Final%20Version_2.pdf