Nazarbayev University
Graduate School of Education

Graduate School of Education

Әсел Қамбатырова

Профиль

Әсел Қамбатырова
Позиция:
Кіші ғылыми қызметкер
Жұмыс телефоны:
+7(7172)70-63-93
Specializations:
School education
артқа

Білімі

Білім беру саласындағы PhD кандидаты, Назарбаев Университеті Жоғары білім беру мектебі, 2016 жылдан қазіргі уақытқа дейін

Білім беру саласындағы магистр, Шеффилд Университеті, Ұлыбритания, 2014

Филология магистрі, М.Х.Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті, 2009

«Шет тілдерінің мұғалімі» мамандығы бойынша бакалавр, Тараз мемлекеттік педагогикалық институты, 2007

 

Сараптама саласы

Екі / үштілді және көптілді білім беру

Тілдік жоспарлау және саясат

Орта білім берудегі реформалар

 

Кәсіби өмірбаян

  Әсел Қамбатырова Назарбаев Университеті Жоғары білім беру мектебі Ғылым Департаментінің кіші ғылыми қызметкері болып табылады. Жоғары білім беру мектебіне келмес бұрын ол Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Халықаралық ынтымақтастық департаментінде қызмет атқарды. Негізгі мамандығы ағылшын тілінің мұғалімі бола тұра, ол Тараз мемлекеттік педагогикалық институтында оқытушы қызметінде жұмыс атқарған. Білім беру саласында 2007 жылдан бері қызмет атқаруда. 2013 жылы оған Қазақстан Республикасы Президентінің «Болашақ» Халықаралық стипендиясы тағайындалып, ол Шеффилд Университетінде білім беру саласындағы магистр дәрежесін иеленді. Қазіргі уақытта Әсел Назарбаев Университеті Жоғары білім беру мектебінде білім беру саласындағы PhD бағдарламасында оқиды. Докторлық диссертациясының тақырыбы: Қазақстандағы үштілді білім беру саясаты контексінде ата-аналардың тілдік идеологиялары.

 

Ғылыми қызығушылықтары және ағымдағы жобалар

Әселдің ғылыми қызығушылықтарына екі/үш тілді және көп тілді білім беру, мектеп реформалары және оларды жүзеге асыру мәселелері кіреді. Ол келесі халықаралық жобаларға қатысты: Әлемдік тәжірибе контекстінде Қазақстанның жалпы білім беретін орта мектептері мен жоғары оқу орындарының оқу бағдарламаларын үйлестіру (2011-2013 жж.), Қазіргі заманғы реформалар контекстінде Қазақстандағы орта білім беру мазмұнын жетілдіру (2014-2016 жж.), Қазақстанда орта білім беруді дамытудың заманауи үрдістерін зерттеу (2017). PhD бағдарламасы бойынша оқу аясында Әсел қазіргі уақытта Қазақстандағы үштілді білім беру аясында ата-аналардың тілдік идеологияларын зерттеуде.

 

Кәсіби қоғамдар мен қауымдастықтарына мүшелік

Қазақстандық білім беру саласындағы зерттеушілер ассоциациясы (KERA)

 

Таңдаулы жарияланымдар мен есептер

Кітаптардағы тараулар

 • Frost, D. and Kambatyrova, A. (2018 forthcoming). Researching internationalisation and educational reform in Kazakhstan (under review for publication in a book edited by Iveta Silova, Professor and Director of the Center for the Advanced Studies in Global Education at Mary Lou Fulton Teachers College at Arizona State University).
 • Bridges D., Kurakbayev K., Kambatyrova A. (2015). Interpreting the international and intra-national ‘translation’ of educational policy and practice: A case of opportunism, serendipity and bricolage. In: P. Smeyers, et al. (Eds.), International handbook on the role of interpretation in educational research (pp.1499-1512). Dordrecht: Springer. http://www.springer.com/education+%26+language/book/978-94-017-9281-3
 • Bridges D., Kurakbayev K., Kambatyrova A. (2014). Lost – and found – in translation? Interpreting the processes of the international and intranational translation of educational policy and practice in Kazakhstan. In: D. Bridges (Ed.), Educational reform and internationalisation: the case of school reform in Kazakhstan. Cambridge: Cambridge University Press.https://goo.gl/Vin7LC
 • Mehisto P., Kambatyrova A., Nurseitova K. (2014). Three in one? Trilingualism in educational policy and practice. In: D. Bridges (Ed.), Educational reform and internationalisation: the case of school reform in Kazakhstan. Cambridge: Cambridge University Press.https://goo.gl/Y4TV7G

 

Журналдардағы мақалалар

 • Winter L., Kambatyrova A., Gungor D. (2017). Validation of a scale to assess regional variations in attitudes towards a professional development programme to learn the English language for teachers of Biology, Chemistry, Physics and Informatics. Vestnik KazNU, 4 (53), 43-54. http://bulletin-pedagogic-sc.kaznu.kz/index.php/1-ped/article/view/451/435
 • Kambatyrova, A. (2016). Новое содержание начального образования в Казахстане: апробация и опыт [New primary school curriculum in Kazakhstan: piloting and experience]. Vestnik KazNU, 3 (49), 21-32. file:///C:/Users/assel.kambatyrova/Downloads/379-1-742-1-10-20170329.pdf
 • Kambatyrova, A. and Iyldyz, L. (2015). Подготовка педагогических кадров на английском языке в контексте внедрения трехъязычного обучения в среднем образовании Республики Казахстан [The implementation of trilingual education in secondary schools in Kazakhstan: pre-service teacher training in English]. Vestnik KazNU, 2 (45), 47-59. http://journal.kaznu.kz/Content/upload_files/wb5luigueq94q8d_635846727631772718.pdf
 • Kambatyrova, A. (2012). Көптілді білім контекстінде Content Language Integrated Learning (CLIL) тәсілінің мысалында тіл мен пәндік оқытуды интеграциялаудың әдістемелік ерекшеліктері [Methodological features of Content Language Integrated Learning (CLIL) in the context of multilingual education]. Bilim Educational Research Journal, 4, 73-78.

Конференция жинақтарындағы мақалалар

 • Kambatyrova, A. (2016). ҚР педагогикалық жоғары оқу орындарында жаратылыстану  және информатика пәндерінің мұғалімдерін ағылшын тілінде даярлау [Preparation of Science and Informatics teachers in English in pedagogical higher education institutions in Kazakhstan]. Proceedings of XVI International Conference «Modern trends in training of technical personnel and teaching of English in the context of industrial and innovative development of Kazakhstan» (pp. 178-182). Oskemen: D.Serikbayev East Kazakhstan State Technical University.
 • Kambatyrova, A. (2015). Предпосылки обновления содержания среднего образования в контексте глобализации» [Secondary education curriculum reform in the context of globalization]. Proceedings of Innovations in Education: Researchers and Solutions: II International Research and Practice Conference (pp. 604-610). Astana: Altynsarin National Academy of Education.
 • Kambatyrova, A. (2015). What teachers say about trilingual education policy: Voices from the classroom. Proceedings of Integrating Languages, Linguistics, Literature, Translation Journalism, Economics and Business into Education (ICBCB-2015): VII International Annual Conference Building Cultural Bridges (pp. 604-610). Almaty: Suleiman Demirel University.
 • Kambatyrova, A. and Tazhibayeva, S. (2009). Оценочная объективизация образа женщины (на материале пословиц и поговорок разносистемных языков [Axiological objectification of woman’s image (based on the materials of Kazakh, Russian and English languages)]. Proceedings of Young Scientist: Research and Practice Conference (pp. 87-91). Taraz: Taraz State Pedagogical Institute.
 • Uzbekova, D. and Kambatyrova, A. (2009). Национально-культурная специфика концепта «Женщина» (на материале разносистемных языков) [National and cultural specific features of the concept “Woman” (based on the materials of Kazakh, Russian and English languages)]. Proceedings of Young Scientist: Research and Practice Conference (pp. 135-138). Taraz: Taraz State Pedagogical Institute.