Nazarbayev University
Graduate School of Education

Graduate School of Education

Халықаралық тәжірибе негізінде басқару жүйесiн жаңғырту және Қазақстан Республикасында бiлiм беру сапасын қамтамасыз ету

Халықаралық тәжірибе негізінде басқару жүйесiн жаңғырту және Қазақстан Республикасында бiлiм беру сапасын қамтамасыз ету

Халықаралық тәжірибе негізінде басқару жүйесiн жаңғырту және Қазақстан Республикасында бiлiм беру сапасын қамтамасыз ету

Мәртебесі: Аяқталған, 2011 – 2013 жж

Ғылыми топ

Назарбаев Университетінің Жоғары білім беру мектебі

Аида Сагинтаева, PhD (жоба менеджері)
Аслан Саринжипов, PhD
Фатима Жакыпова, PhD
Сабит Байзаков, PhD
Кайрат Куракбаев, PhD
Дина Гюнгор
Рената Апергенова
Жанат Мокышев

Жоғары білім беру мектебі, Пенсильвания университеті

Мэттью Хартли, PhD (жоба менеджері)
Брайан Гопал

Кіріспе

Жоба келесі ғылыми тапсырмаларды қарастырады:

  • білім берудегі менеджментті білім сапасын қамтамасыз етудің негізгі шарты ретінде зерттеу;
  • білім беру, ғылым және өндірісті интеграциялау тұрғысында Қазақстан Республикасында білім берудің сапасы мен басқарудың стандарттары мен процедураларын зерттеу;
  • жоғары оқу орындарында басқарудың ағымдағы жай-күйіне шолу.
Негізгі нәтижелер:

Университеттерде бірлескен басқаруды дамыту үшін әлеуеті бар өз ұйымдастырушылық құрылымы бар. Көптеген университеттерде басқару жүйесі бұрынғыша «жоғарыдан төменге» биліктің бөлінуінің иерархиялық құрылымына негізделген. Кейбір университеттерде ректорлардың әсері басым. Бұл жағдай тиімді шешімдер қабылдау үшін қажет талқылау сапасына теріс әсер етеді. Зерттеуде ұсынылған талдау бірлескен басқару жүйесін дамыту қажеттілігін көрсетеді. Негізгі нәтижелер төмендегі жобалардың тұсаукесерінде ұсынылды.

Жарияланымдар:

Ахметова, Д. (2010) Стратегиялық жоспарлау арқылы жоғары білім сапасын қамтамасыз ету. Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының есептері. 2, 140-143.

Кульжанова, Г. (2011). Жаһандану жағдайында және заманауи қоғамды жаңғырту жағдайында білім беруді басқару жүйесін реформалау. Әл-Фараби ҚазҰУ-дың журналы, Білім сериясы. 2, 3-11.

Кульжанова, Г. (2011). Қазақстандық ЖОО-да стратегиялық жоспарлау мәселелері. Әл-Фараби ҚазҰУ-дың журналы, Білім сериясы. 2, 48-57.

Кульжанова, Г. (2011). Қазақстан Республикасында Болон процесін жүзеге асырудағы қиындықтар. Іздеу Журналы, 4, 66-70.

Сагинтаева, А. (2011). Болон процесінің міндеті: пропорционалды және кемсіту. Әл-Фараби ҚазҰУ-дың журналы, Білім сериясы. 2, 19-30.

Саринжипов, А., Сагинтаева, А., Куракбаев, К. (2012). Қазақстандағы жоғары білім менеджментіндегі МЖӘ-нің ағымдағы жағдайын түсіну. Жоғары білім көшбасшыларының Еуразиялық форумының материалдары, 20-21 тамыз, 2012 – Астана, Казахстан, 59 – 65.

Сагинтаева А., Аширбеков, А. (2012). Студенттерді кәсіби таңдауда мотивациялық факторлардың рөлі. Ұлттық білім беру академиясының «Білім» журналы. 3, 61 – 65.

Сагинтаева А., Аширбеков, А. (2012). Жұмыспен қамту туралы студенттердің күтулерін зерттеу. Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының есептері, 5, 54 – 58.