Nazarbayev University
Graduate School of Education

Graduate School of Education

Ғылым


Published: 2018-06-01


Published: 2017-12-18


Published: 2017-06-02


Published: 2016-12-15


Published: 2016-06-20


Published: 2018-12-30

Журнал туралы

Көрінісі және мәні

Қазақстандағы білім беру реформаларына бағытталып, бұл журнал эмпирикалық зерттеулер, мақалаларға/кітаптарға сыни шолулар, теориялық талдау және саясатты талдау жөніндегі бағалау жұмыстары нысанындағы ағылшын тілді бірегей ғылыми жұмыс болып табылады. Жарияланған мақалалар келесі санаттарды қамтиды:

 •  Интернационалдандыру
 •  Жаһандану
 •  Халықаралық ынтымақтастық
 •  Ұлттық және трансұлттық саясат
 •  Әкімшіліктендіру/басқару
 •  Қаржы
 •  Кәсіптік білім беру ұйымдары
 •  Оқу жоспары
 •  Ұтқырлық
 •  Инклюзивтілік
 •  Азшылықтар мәселелері
 •  Жыныстар мәселелері
 •  Білім берудегі көшбасшылық
 •  Басқа

Қалай автор болуға болады

 •  Біздің авторлар, әдетте, магистранттар, докторанттар немесе бастаушы ғалымдар болып табылады;
 •  Авторлар білім беру мәселелері бойынша олар үшін маңызды талдамалы материалдарды және бірегей қорытындыларды ұсыну керек;
 •  Мүдделі авторлар nugserie.nu.edu.kz сайтында тіркеле алады.

Сарапшы-рецензент қалай болуға болады

 •  Біздің рецензенттеріміздің қатарына магистранттар, түлектер және ғылыми-оқытушылық құрам кіреді.
 •  Рецензенттердің жоғарыда аталған бір немесе бірнеше салада кәсіптік стандарттар туралы заманауи білімі болу керек;
 •  Рецензенттер НУ ЖБМ редакторларымен және оқытушыларымен семинардан өту керек.
 •  Мүдделі рецензенттер өздерінің зерттеушілік қызығушылықтарын міндетті көрсетумен nugserie.nu.edu.kz сайтында тіркеле алады.

Өтініш беру жөніндегі нұсқаулық

 •  Бірінші рет берудің шекті мерзімі: қысқы шығарылым үшін 15 қыркүйек, жазғы шығарылым үшін 30 қаңтар
 •  Бірегей зерттеу мақалалары 2000-6000 сөзді қамту керек. Нормада, директивалық мақалалар және мақалаларға/кітаптарға шолулар анағұрлым аз сөзді қамтиды, ал эмпирикалық зерттеулер анағұрлым көп сөзді қамтиды;
 •  Мақалалар журналдың жоғарыда аталған мақсатына және мәніне сәйкес келуі тиіс
 •  Барлық өтініштер аннотацияны (75 – 150 сөз), кілтті сөздерді және сілтемелерді қамту керек;
 •  Жазбаның екілік аралығы болу керек және дәйексөздерді, тақырыптарды және кестелерді рәсімдеу үшін АРА стилінің ережелеріне сәйкес келу керек.