Nazarbayev University
Graduate School of Education

Graduate School of Education

Бас менеджер

Бас менеджер

 

Талаптар

Білімі

Магистрлік академиялық дәреже (Экономика/ Қаржы/ Есеп және Аудит)

Жұмыс тәжірибесі

Тиісті мамандық бойынша 7 жылдан кем емес.

Кәсіптік құзыреті

 

CIMA, ACCA, CFA бойынша сертификаттар/ дипломдар

Жеке қасиеттері

– тиімді қарым-қатынас жасау;

– тіл табыса білу;

– топта жұмыс істей білу;

– жауапкершілік.

Тілдерді білу

Ағылшын, орыс, қазақ

Лауазымдық міндеттері мен функциялары

 

1)         шығыстар мен кірістердің бюджетін бекітуге дайындық және оны дайындау, сондай-ақ келесі жылға арналған Мекеме қаражатының ағым жоспары және осы құжаттарға түзетулер енгізу;

2)         Мекеменің орта мерзімді бюджеттік өтінімдерін алдағы 3 жылға қалыптастыру;

3)         Мекемемен көрсетілетін қызметтердің (жұмыстардың) экономикалық негізделген есептеулерін жасау;

4)         Мекеменің шығыстары мен табыстары бюджетінің орындалуы туралы мониторинг жүргізу және есепті жасау;

5)         Мекеменің қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелерін болжау;

6)         Мекеме басшылығына арналған жиынтық есептерге, презентацияларға ақпараттық және аналитикалық материалдарды дайындау;

7)         өз құзыреті шегінде Мекеменің келісім-шарт және басқа да құжаттарының жобаларын қарау және бекіту;

8)       өзінің лауазымдық міндеттері мен өкілеттіктерінің аясында Мекеме басшылығының өзге де тапсырмаларын уақтылы және сапалы орындау.