Nazarbayev University
Graduate School of Education

Graduate School of Education

Бағдарламалар

 

Білім берудегі көшбасшылық саласындағы магистратура бағдарламасының артықшылықтары

Онлайн-оқытумен университеттегі қарқынды сабақтар үйлесімдігінің арқасында НУ ЖБМ білім берудегі көшбасшылық саласындағы магистратура бағдарламасы магистратураның сапалы халықаралық стандартты зерттеу бағдарламасы болып табылады.

НУ ЖБМ білім берудегі көшбасшылық саласындағы магистратура түлектері Қазақстандағы және басқа елдердегі келесіге қабілетті педагогтардың және ғалымдардың дамып жатқан қоғамдастығына қосылады:


  • Білім беруді ұлттық, өңірлік және халықаралық деңгейде реформалау үшін басты білім үрдістерін, теорияларын, мәселелерін және талқылауларды түсіну
  • Білім реформасы саясатын, оның ахуалын эәне институционалдық, ұлттық және халықаралық деңгейдегі маңызын талдау
  • Оқу бағдарламасын өз мекемелерінде тікелей өз жұмысында қолдану
  • Өз тандауымен маңызды ұлттық білім беру тақырыбы бойынша сапалы зерттеу жобасын әзірлеу және іске асыру
  • Жұмыс орнында өзгерістерге жетекшілік етуі және басқару үшін стратегиялар әзірлеу
  • Көп тілді және көп мәдени жағдайларда бірлесіп әрі нәтижелі жұмыс істеу

 

  • Қазақстанда да, халықаралық және ұлттық деңгейде де білім реформасы мәселелері бойынша кәсіби және ғылыми пікірталастарға қатысу