Nazarbayev University
Graduate School of Education

Graduate School of Education

Біз туралы

«Егемен елдің болашағы – іргелі білімде …»
                  Президент Н.Ә. Назарбаев

 

Назарбаев Университетінің Жоғары білім беру мектебі (ЖББМ) ғылыми зерттеулер, сапалы оқыту және сендірерлік аргументтер арқылы барлық білім беру деңгейлерінде білім беру ойын, саясатын және тәжірибесін өзгертетін халықаралық дәрежедегі беделді жоғары білім мектебі болуға ұмтылады. ЖББМ адамдарға өзара түсіністік және жаһандық өзара байланыс ахуалында кедейлік пен шығу тегінен азат болған өз әлеуетін максималды пайдалануға мүмкіндік беретін білім алу көзқарасын қолдай отырып, өз зерттеулері, оқыту және ғылыми білім арқасында баршаға арналған білім беруді жетілдіру үшін жұмыс істеуге міндеттеледі.

Назарбаев Университетінің ЖББМ міндеттеледі:

• білім беру зерттеулеріне, оқытушылық қызметке және ғылыми білім беруге ең жоғары халықаралық деңгейде қатысуға,

• бұндай зерттеулерде, оқытуда және ғылыми білім беруде олардың анағұрлым кең заманауи жағдайларда дамыта отырып, делдал болуға,

•білім беру зерттеулері, оқыту және ғылыми білім беру саласындағы әлеуетін нығайтуға.

Аталған мақсаттарға қол жеткізу үшін жұмыс істеп, ЖББМ ұмтылады:

• ынтымақтастықтың ұжымдық рухын қалыптастыруға және қолдауға,

• Назарбаев Университеттерінің басқа Мектептерімен әртүрлі пәнаралық жағдайларда жұмыс жасауға,

• бастапқы және үздіксіз педагогикалық білімді жетілдіру бойынша стратегиялық бастамаларды іске асыруға.