Nazarbayev University
Graduate School of Education

Graduate School of Education

ЗАМАНАУИ РЕФОРМАЛАР ЖАҒДАЙЫНДА ҚАЗАҚСТАННЫҢ ОРТА БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖЕТІЛДІРУ

ЗАМАНАУИ РЕФОРМАЛАР ЖАҒДАЙЫНДА ҚАЗАҚСТАННЫҢ ОРТА БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖЕТІЛДІРУ

Заманауи реформалар жағдайында Қазақстанның орта білім беру мазмұнын жетілдіру

Мәртебесі: аяқталды, 2014-2016 жж.

Ғылыми-зерттеу тобы

Назарбаев Университетінің Жоғары білім мектебі

Ізтаева Аимжан

Қамбатырова Әсел

Хорошаш Айдар

Д-р Құрақбаев Қайрат (жетекші бірлескен зерттеуші)

Омарбекова Айжан

Д-р Сағынтаева Аида

Д-р Шаматов Дуйшон

Сманова Гульмира

Д-р Дэниэл Торрано

Кембридж университетінің Педагогика факультеті

Д-р Дэвид Бриджес (зерттеу басшысы)

Д-р Саймон Браунхилл

Д-р Дэвид Фрост (жетекші зерттеуші)

Д-р Олена Фимьяр

Майкл Фордхэм

Д-р Рос Маклеллан

Д-р Фэй Тернер

Д-р Элейн Уилсон

Д-р Лиз Уинтер

Д-р Наталлиа Якаветс

Майк Янгер

Назарбаев зияткерлік мектептері:

Аюбаева Назипа

Д-р Джадрина Макпал

Қазжанова Айгүл

Төлеуова Назира

Тыныбаева Мадина

Есенғалиева Айгүл.

Жобаға кіріспе

«Заманауи реформалар ахуалында орта білім беру мазмұнын жетілдіру» жобасы Жоғары білім мектебінің жергілікті зерттеушілері мен Кембридж университетінің Педагогика факультетінен халықаралық әріптестер арасындағы стратегиялық өзара әрекеттесу мен тығыз ынтымақтастықта өткізілген зерттеудің жалғасы болып табылады. Бұл халықаралық зерттеудің негізгі мақсаты – іске асырылып жатқан мектеп реформаларымен қолданыстағы орта білім беру жүйесінің өзгерістерін зерттеу, сондай-ақ жүйенің үздіксіз дамуын қамтамасыз ету үшін қажетті шарттарды және қолдауды анықтау. Бұл үшжылдық зерттеуде біз оқу жоспарымен және білім беру рефрмасымен байланысты бірқатар негізгі тақырыптарды пайдаланық және оларды негізінен мектептер деңгейінде, сондай-ақ «Ɵрлеу» педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру орталықтары мен институттарының аудандық және облыстық филиалдарының, қажеттілік болған жағдайда Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің базасында және ресми үкіметтік құжаттанамада қолдандық. Бұл тақырыптар қамтиды:

* «Трансляция» оқу жоспары (орта мектептерде білім беру инновацияларын әзірлеу)

* Мектептегі бағалау құрылымы

* Мұғалімнің кәсіби өзін-өзі анықтауы

* Өзгермелі білім беру ортасындағы мектеп басшылығы

* Мектеп түлектерінің жоғары білімге өтуі


Жобаның тәсілдері

Зерттеуде сапалық зерттеу тәсілі қолданылды. Сұхбат зерттеудің келесі мәселелері зерттеу үшін пайдаланылды:

* Адамдар кеңес мүшесі болуды қалай және неліктен шешті;

* Жоғары буын басшылары пен кеңес мүшелері өз рөлдерін қалай түсінеді;

* Адамдардың кеңес жұмысын қабылдауы – ол қалай құрылымдалған және оның жұмысына қандай динамика ықпал етеді;

* Жекелеген тұлғалардың пікірі бойынша, бұл салыстырмалы жаңа басқару органдарының жұмысын ары қарай жетілдіру үшін қандай өзгерістер керек.

Зерттеу эксперименталды болғандықтан, бүкіл жоғары білім беру жүйесі бойынша жоғары буын басшылары мен кеңес мүшелері тәжірибесінің тұтастай қамтитын бағасын алу мақсат етілмеді. Сапалық зерттеудің тиімді тәжірибесіне сәйкес оның мақсаты өз рөлін түсіну мен іске асыруға ұмтылу барысында осы органдардың алдында тұрған бірқатар күрделі мәселелерін қамтыды. Зерттеу тобы бес мекемеден құралған зерттеуде жоғары басшылық өкілдерімен (ректорлармен немесе проректорлармен) және төрт мекеменің кеңес мүшелерімен – жалпы алғанда он бес адаммен сұхбаттаса алды. Зерттеу үшін сұралған мүдделі тараптар кеңестің жұмысы бойынша бірқатар көзқарастарын ұсынды.Негізгі қорытындылар

Зерттеудің негізгі қорытындылары тақырыптық жобалық топтармен келісілген негігі тақырыптарда келтіріледі. Жобаның жылдық есептерін төменде келтірілген сілтемелер арқылы жүктеп алуға болады:

Жариялымдар

Bridges, D., Kurakbayev, K., & Kambatyrova, A. (2015). Interpreting the International and Intranational “Translation” of Educational Policy and Practice: A Case of Opportunism, Serendipity, and Bricolage. In International Handbook of Interpretation in Educational Research (pp. 1499-1512). Springer Netherlands.

Fimyar, O., & Kurakbayev, K. (2016). ‘Soviet’ in teachers’ memories and professional beliefs in Kazakhstan: points for reflection for reformers, international consultants and practitioners. International Journal of Qualitative Studies in Education, 29 (1), 86-103. DOI: 10.1080/09518398.2015.1017850

Kazzhanova, A. & Kurakbayev, K. (2015) Развитие инноваций в системе среднего образования Казахстана: на примере новых подходов к организации учебного процесса в Назарбаев Интеллектуальных школах. [Development of Innovations in the System of Secondary Education in Kazakhstan: new approaches to the teaching-and-learning process at Nazarbayev Intellectual School]. “Methodologist Journal”, 9, pp. 11-16.

Kurakbayev, K. & Omarbekova, A. (2015) Advancement of the National System of Students’ Knowledge Assessment in the Context of a Criteria-based Assessment. Journal of Al-Farabi Kazakh National University, Educational Series.

Yakavets, N. (2017). Negotiating the principles and practice of school leadership: The Kazakhstan experience. Educational Management Administration & Leadership, 45(3), 445-465.

Yakavets, N., Frost, D., & Khoroshash, A. (2017). School leadership and capacity building in Kazakhstan. International Journal of Leadership in Education, 20(3), 345-370.

Yakavets, N., Bridges, D., & Shamatov, D. (2017). On constructs and the construction of teachers’ professional knowledge in a post-Soviet context. Journal of Education for Teaching, 43(5), 594-615.

Yakavets, N. (2016). Societal culture and the changing role of school principals in the post-Soviet era: The case of Kazakhstan. Journal of Educational Administration, 54(6), 683-702.

Yakavets, N. (2014). Reforming society through education for gifted children: the case of Kazakhstan. Research Papers in Education, 29(5), 513-533.

Zhadrina, M. & Kurakbayev, K. (2014) Содержание школьного образования в Казахстане: новые перспективы. [School Curriculum in Kazakhstan: new perspectives]. Journal of Al-Farabi Kazakh National University, Education Series. 3 (43), pp. 14-23.